JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
 • bg nature

Sve o SATA

Sve o sata

Dobrodošli na zvanični sajt SATA - Srpske asocijacije za transakcionu analizu!

Naša želja jeste da se na ovom sajtu informišete i bolje upoznate sa aktivnostima SATA udruženja i načelima transakcione analize (TA) kao i njene primene u Srbiji.
SATA je udruženje osnovano decembra 2000. godine, a iste godine je i zvanično 
pridružena evropskoj asocijaciji za transakcionu analizu (EATA), kao jedina asocijacija za TA u Srbiji.

 


SataTim

SATA tim

Pogledaj

NasaMisija

SATA vesti i aktivnosti

Pogledaj

SataKursevi

TA danas

Pogledaj


"Advanced TA" - Napredni nivo TA treninga

 

U okviru Srpske Asocijacije za Transakcionu analizu  SATA, omogućen  je  četvorogodišnji program edukacije za  zvanje  CTA- Sertifikovanog Transakcionog analitičara  u oblasti  -PSIHOTERAPIJA.

Osnova za pohađanje četvorogodišnje edukacije iz oblasti TA, za zvanje CTA – Sertifikovanog Transakcionog analitičara oblast PSIHOTERAPIJA je: završen 101 kurs (Bazični kurs iz Transakcione analize) i članstvo u  SATA i  EATA (Evropska Asocijacija za Transakcionu Analizu), odnosno ITAA (Internacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu). Članstvom u pomenutim asocijacijama  kandidati prihvataju Etički  kodeks, kao i pravila za profesionalnu praksu ovih organizacija.

Edukatori su ozvaničeni TSTA i PTSTA treneri EATA/ITAA za  oblast  Transakcione analize ili profesori  i zvanicni edukatori iz drugih terapijskih pravaca.

Takođe, saradnja sa Ambasadom Republike Francuske, omogućila je  superviziju i edukaciju kandidata od strane stručnjaka sa Instituta za Transakcionu analizu iz Pariza, kao i trening  edukatora u Francuskoj.

SATA sarađuje i sa kolegama iz drugih zemalja: Hrvatske, Slovenije, Engleske, Austrije, Nemačke i Italije, što kandidatima omogućava da dobiju teorijska i praktična znanja od kolega iz različitih Transakcionih terapijskih škola.

Edukatori i supervizori u okviru SATA su :

 •  Marina Banić, MA psiholog, TSTA ,ECP, delegat  EATA u Evropskom udruzenju za psihoterapiju EAP,
 •  Dr Marina Hadzi Pesic,CTA,ECP,  Profesor na Univerzitetu u Nisu
 •  Dr Tijana Mandic,  CTA, ECP, Profesor na Univerzitetu u Beogradu
 •  Dr Ljiljana Klisic, ECP, Profesor na Univerzitetu u Beogradu
 •  Marina Pjescic, MA psihologije, ECP
 •  Julie Hay, TSTA, UK
 •  Danijela Kodzic, CTA
Povremeni edukatori:
 • Nevenka Miljkovic, PTSTA
 • Barbara Repinc, PTSTA, CTA, ECP
 • Marija Teresa Tosi, TSTA
 • Jacques Moreau, TSTA

Program edukacije: 

 • Prva godina – Fundamenti TA:
 1. Ugovor o promeni
 2. Dijagnoza u TA
 3. Analiza životnog skripta
 4. Zatvaranje tragičnih skriptnih ishoda
 5. Reket sistem
 6. Dekontaminacija Odraslog
 7. Tipovi terapijskih operacija / po Bernu /
 8. Proces model, primena u praksi
 • Druga godina – Klinička primena TA koncepata :
 1. Etika, granice i ugovori
 2. Konfrontacija u TA
 3. Koncept izlečenja klijenta /po Bernu/
 4. Skriptni upitnik i njegova primena
 5. Direkcija u tretmanu
 6. Principi grupnog tretmana
 7. Razvojni ciklusi, terapijske implikacije
 8. Redecision terapija
 9. Rechilding terapija
 10. Self-reparenting procedura
 • Treća godina – Psihopatologija /različite TA metode i škole
 1. Personalne adaptacije
 2. Depresivni skript – terapijske implikacije
 3. Poremećaji ličnosti – terapijske implikacije
 4. TA i psihosomatika
 5. Terapija parova
 6. Terapija alkoholizma po TA
 7. Kliničke igre
 8. Parenting i Reparenting
 9. Specifičnosti TA u radu sa decom i adolescentima
 10. TA intervencije u krizi
 11. Kratka psihoterapija
 • Četvrta godina – Integrativno razumevanje TA koncepata, metoda i drugih škola u psihoterapiji
 1. Integrativna škola u TA
 2. TA i pojam konflikta u ličnosti
 3. Psihodijagnostika
 4. Psihijatrijska dijagnostika
 5. TA i rad na porodičnoj konstalaciji
 6. TA i geštalt /od Gouldinga i Perlsa do Yontef-a/
 7. Mind/body psihoterapija 
 8. Vidljiva i nevidljiva grupa /grupno analiticki pristup Agazarian and Peters/
 9. Transfer i kontratransfer
 10. Paralelni proces u superviziji
 11. Termination – završetak psihoterapije
 12. Istorija slučaja
 
 
Polaznici Advanced trending ugovaraju treninig svake godine sa trenerom/ trenerima/ . Za svaku pojedinacnu godinu pise se seminarski rad i uslovi za evidentiranje treninga su prisustvovanje na treningu za tekucu godinu - 10 workshop-a i prihvacen i pozitivno ocenjen seminarski rad od strane trenera.
Polaznici su takodje u obavezi da prisustvuju grupama za licni rast i razvoj, broj sati se ugovara svake godine.
Prekid treninga u toku godine, podrazumeva da se ta godina mora obnoviti da bi se racunala kao Advanced trening.

Edukacija se vrši po principu didaktičkih predavanja, rada u grupi – workshop  ili u maloj grupi za superviziju, kao i putem individualne supervizije. Tokom Workshop-a predviđne su praktične demonstracije psihoterapijskih metoda, vežbe tokom kojih kandidati praktikuju metode i tehnike pod supervizijom, kao i analiza slučajeva iz terapijske prakse.

Nakon svake godine je predviđeno pisanje seminarskog rada, a na kraju četvrte godine Istorije slučaja po principima prihvaćenim od strane EATA.

Kandidat je spreman za izlazak na ispit kada zadovolji kriterijume definisane standardima EATA/ITAA koji obuhvataju i druge oblike profesionalnog i ličnog razvoja.

 


B

 

" Svaka osoba kreira svoj život tako da sloboda i autonomija svakog od nas pružaju moć da se svaka naša zamisao ostvari, a od naše moći zavisi koliko ćemo dopustiti da nam se ne/nametnu druga mišljenja".

Eric BERNE

.

l

 

"Gubitnik je onaj koji ne zna šta da učini ukoliko izgubi, ali priča o tome šta će učiniti ukoliko pobedi, a životni pobednik ne priča šta će učiniti ako pobedi,ali zna šta da čini ako izgubi".

Eric BERNE

E

 

" Naše emocije su naše bebe. Ophodite se prema njima nežno i brinite o njima. Razumevanje i saosećanje će ih sigurno transformisati".

Thich Nhat Hanh-Zen budisticki monah


Kontaktirajte nas...

E-Mail
* Sva polja sa zvezdicom su obavezna

Kontakt informacije

PozoviteNas

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi treninga za vašu kompaniju, obuku zaposlenih ili treninga profesionalaca, kao i za sve one koji žele da se dalje edukuju iz oblasti transakcione analize, možete nas kontaktirati na sata.conference@yahoo.com