JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature

TA danas

 

Mišljenje transakciono-analitičkih trenera Evropske Asocijacije za Transakcionu Analizu o fizičkom kažnjavanju dece, o pre svega psihološkoj, a zatim i kulturološkoj i etičkoj neopravdanosti ovog vida kažnjavanja.

Ovo su samo neki od razloga što za transakcione analitičare, članove SATA i EATA, telesno kažnjavanje dece nije legitimna opcija u vaspitanju. Integralni članak je objavljen u listu Nedeljnik 8.1.2015. u okviru polemike o predlogu građanskog zakonika s odredbama o zabrani telesnog kažnjavanja dece.                                                                    

Batine su loše, to nema veze sa kulturom 
Podizanjem svesti o potrebi postojanja boljih vaspitnih metoda, zakon će promovisati mnogo zdravije ponašanje među roditeljima. Nema sumnje da kultura ima vrlo malo veze s telesnim kažnjavanjem; kultura nasilnih porodica iznenađujuće je slična i u drugim zemljama, i srpske, italijanske ili afričke nasilne porodice imaće mnogo više sličnosti jedna s drugom nego međusobno nenasilne i nasilne porodice iz iste zemlje. 

Marko Maceti, predsednik EATA, dobitnik prestižne nagrade Erik Bern za doprinos razvoju transakcione analize (Italija) 

Kažnjavanje vodi ka pokoravanju 

Unutrašnji svet telesno kažnjavanog deteta sačinjen je od nasilja koje kasnije može da se ispolji ka drugima kao i prema sebi. Odgajanje deteta bez telesnog kažnjavanja, što zahteva mnogo više posvećenosti, učiniće da dete razume moralno ponašanje, s većom verovatnoćom da ga primenjuje i kad roditelj nije u blizini, i takođe s većim šansama da bude mentalno zdravo. 


Stefan Standstorm, edukator i supervizor transakcione analize (Švedska) 

Šta podstičeš, to i dobiješ                                                            

U TA mi kažemo: šta podstičeš, to i dobiješ. To znači da će čak i negativni podsticaji tipično ojačati ponašanje koje pokušavate da sprečite. Ukoliko roditelji kažu svojoj deci da ne smeju da rade nešto, to će ostati u dečijem umu i verovatnije je da će izazvati da će izazvati da oni to učine ponovo.


Džuli Hej, vođa programa za brigu i razvoj dece u EATA (Velika Britanija) 

GLAS NAJUSPESNIJEG SRPSKOG TENISERA SVIH VREMENA PROTIV
FIZICKOG NASILJA : 


https://www.facebook.com/djokovic.official/photos/a.161904970529029.46755.161367337249459/529469147105941/?type=1&theater

Vratimo se razgovoru, pohvalama, kritikama

Kad roditelji ignorišu pozitivno ponašanje i ne hvale dete kad čini dobre stvari, ono će težiti da pažnju privuče provokacijama. Dakle, treba se vratiti na kontakt s detetom, razgovor, pohvalu, zainteresovanost za ono što radi, i tako ćemo otvoriti vrata komunikacije kroz koja će dete primiti i kritiku kad je to potrebno, sa svesću da ga volimo.

Marina Banić, predstavnik Evropske asocijacije za transakcionu analizu u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju EAP (Srbija)