JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature

Šta je TA?

 

Transakciona analiza je teorija ličnosti i komunikacije i predstavlja moćan psihoterapijski sistem za lični rast i promenu.

Transakciona analiza je socijalna psihologija koju je razvio lekar i psihijatar Erik Bern.Tokom poslednje četiri decenije, teorija Erika Berna se razvila tako da je postala deo psihoterapije, savetovanja, edukacije i organizacionog razvoja.

TA je zvanično prihvaćena kao psihoterapijski modalitet od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju - EAP.

Osnovne filozofske pretpostavke na kojima počiva Transakciona analiza:

- Svi  ljudi su OK.

- Svako ima sposobnost da misli.

- Ljudi odlučuju o svojoj sudbini, a te odluke se mogu menjati.

U oblastima praktične primene, TA kao psihoterapeutski  pravac može da se koristi u lečenju svih tipova psiholoških poremećaja, od svakodnevnih životnih problema do teških psihoza. Ovaj sistem može biti korišćen u individualnoj, porodičnoj i grupnoj terapiji i terapiji parova. 

Ego stanja

Kao teorija ličnosti, TA nam daje sliku o tome kako su ljudi psihološki strukturisani koristeći tročlani model ego stanja. Ego stanja Roditelja, Odraslog i Deteta predstavljaju, svaki za sebe, čitav skup osećanja, mišljenja i ponašanja, iz kojih mi komuniciramo jedni sa drugima. Taj model nam pomaže da razumemo kako ljudi funkcionišu-kako izražavaju svoju ličnost i ponašanje, a analiza ego stanja i interakcija između njih, predstavlja osnov TA teorije.

Transakcije

Kao teorija komunikacije, TA nam nudi model po kome možemo da analiziramo transakcije kao jedinice komunikacije među ljudima.Analizom transakcija moguće je utvrditi iz kojih ego stanja osobe komuniciraju,intervenisati i unaprediti kvalitet i efikasnost komunikacije.

Stroukovi

Bern je uočio da su ljudima potrebni stroukovi, odnosno jedinice interpersonalnog prepoznavanja kako bi opstali i napredovali.Razumevanje o tome kako ljudi daju i primaju pozitivne i negativne stroukove, kao i načina menjanja nezdravih obrazaca stroukiranja jeste moćan aspekt rada u Transakcionoj analizi.

Igre koje ljudi igraju

Bern je definisao određene socijalne disfunkcionalne obrasce ponašanja poznate kao "igre". Ove repetativne i indirektne transakcije imaju nameru da sadrže stroukove,ali umesto njih pojačavaju negativna osećanja,prikrivajućidirektnoizražavanje osećanja imišljenja. Bern je označio ove igre vrlo prepoznatljivim terminima poput: "Da nije bilo tebe","Došao si mi na zicer, đubre jedno", "Ja samo pokušavam da ti pomognem", itd.

Životni scenario/skript

Erik Bern je sugerisao da je disfunkcionalno ponašanje rezultat samoograničavajućih  odluka donetih u detinjstvu u cilju daljeg opstanka.Tako donete odluke su kulminirale u ono što Bern naziva "životni scenario", odnosno nesvestan životni plan koji usmerava na koji će se način život odvijati.Menjanje životnog scenaria je cilj psihoterapije transakcionom analizom.Menjanjemnasilnog/disfunkcionalnog organizacionog ili životnog skripta kooperativnim, nenasilnim ponašanjem jeste cilj primene i drugih TA metoda. 

"Ja sam OK- Ti si OK"

"Ja sam OK- Ti si OK" je jedan od najpoznatijih izraza razumevanja TA u cilju osnivanja i osnaživanja OK stanovišta koje prepoznaje poštovanje i važnost svake osobe. Transakcioni analitičari uvažavaju ljude kao bazično "OK" i na način da su kadri da se menjaju, razvijaju i neguju zdravu interakciju sa drugima. 

Ugovaranje 

Praksa TA se bazira na zajedničkom ugovaranju o promeni.Transakcioni analitičari posmatraju lude kao sposobne da odlučuju o tome šta žele za sebe i odsvogživota. Shodno tome, u TA rad počiva na ugovaranju između klijenta i terapeuta, edukatora ili konsultanta.