JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature

Eata

 

Evropska asocijacija za transakcionu analizu (EATA) osnovana je 16. jula 1976. godine sa
ciljem da okupi brojne aktivnosti i obuke u TA u Evropi kako bi se osigurao neophodan kvalitet i
standardi,kao i u vidu podrške u stvaranju snažne nacionalne TA organizacije njenim državama
članicama.
Od samog početka EATA je organizacija članstva svih nacionalnih organizacija i funkcioniše u
bliskoj saradnji  i sa istim standardima i zahtevima  kao i  ITAA (Međunarodno udruženje za
transakcionu analizu u Oklandu, SAD) .
EATA trenutno ima 34 nacionalne asocijacije u svom članstvu, sa više od 7550 članova u 27
evropskih zemalja.
Trenutno, EATA je kompletno nezavisna u svom funkcionisanju od ITAA, koja je i dalje
centralna organizacija za transakcionu analizu u čitavom svetu.
Detaljnije pogledati  http://www.eatanews.org/
Kompletan priručnik o polaganjima CTA/PTSTA/TSTA ispita više pogledati na
http://www.eatanews.org/training-manuals-and-supplements/