JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature

Sata članstvo

 

Član SATA-Srpske asocijacije za transakcionu analizu čine stručnjaci i profesionalci iz raznih oblasti humanističkog delovanja npr.psihologija, zdrastvo, vaspitanje i obrazovanje, socijalna zaštita, organizacije, komunikacije i sl. koji se udružuju radi razvoja i unapređenja primene transakcione analize u oblasti savetovanja, mentalnog zdravlja, obrazovanja u organizacijama i sl. , kao i pojedinci zainteresovani za TA.

Član Asocijacije je onaj koji je uključen u rad Asocijacije, na osnovu interesovanja koje je pokazao za transakcionu analizu (TA) putem treninga -Basic 101 ili Advanced  treninga, u okviru SATA i koji ujedno prihvata pravila  Statuta SATA asocijacije, Etickog kodeksa SATA i EATA. 
Članstvo u SATA-i važi godinu dana, nakon čega se ponovo obnavlja.