JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
 • bg nature

TSTA

 

Nakon pohađanja TEW-a  i potpisanog i potvrđenog TSTA trening ugovora, kandidat pristupa daljem treningu da bi postao TSTA. Tokom perioda treninga PTSTS može predavati i supervizirati  i to radi pod supervizijom sertifikovanog TSTA. Na kraju treninga , PTSTA polaže usmeni ispit pred međunarodnim odborom ispitivača. PTSTA predstavlja svoju kompetentnost u poljima teorije, etike, predavanja i supervizije u okvirima konteksta organizacione strukture TA. U svakom slučaju zahtevi se odnose na područje primene za koju je kandidat već kvalifikovan i za koje on traži TSTA status.

Neki kandidati mogu da se kvalifikuju samo kao predavači (TTA) ili supervizori (STA) i mogu da sklope ugovor sa nekim ko je Supervizor ili Predavač ali ne i oboje. Da bi se izbeglo bespotrebno dupliranje termina, određeno je da oblast PTSTA uključuje status PTTA i PSTA, a oblast TSTA uključuje status TTA i STA.

11.2. Uslovi za polaganje  ispita za TTA, STA ili TSTA

Svi kandidati moraju:

 • Da imati važeći Trening ugovor sa EATa-om ili T&C Većem
 • Da biti sertificikovani od strane COC ili BOC kao Sertificirani Transakcioni analitičar
 • Da budu ispitani najmanje pet puta na tri različita ispitna mesta tokom perioda trajanja njegovog ili njenog trening ugovora
 • Da prilože tri pisma odobrenja
  • Jedno od trenutnog Glavnog supervizora
  • I dva od drugih TSTA koji su supervizirali rad kandidata
 • i da Glavni supervizor mora tri puta da ispita kandidata tokom trajanja TSTA trening ugovora.

Uslovi za polaganje ispita za Predavača Transakcione analize (TTA)

Da bi stekao uslove za ispit kao TTA, kandidat mora ispuniti kriterijume  prikazane pod 11.2.1.u EATA Priručniku. Pisma odobrenja moraju obuhvatati njegovo ili njeno predavanje. Uz to kandidat mora imati:

 • Potvrdu o uspešno završenom workshopu iz etike, predavanja i treninga, odobrenu od strane EATA PTSC ili T&C Veća TSC
 • 300 sati iskustva u predavanju TA, u koje je uključeno
  • 45 sati predavanja superviziranih od strane TSTA koji je član EATA, ITAA ili WPATA, od kojih 20 sati mora biti uživo supervizirano
  • Overena uživo supervizija prvog TA 101
  • U slučajevima (npr. Geografske udaljenosti) gde je ugovaranje supervizije uživo teško izvodljivo, deo se može izvesti od strane supervizora iz druge oblasti ili preko video trake po oceni primarnog supervizora.
 • Supervizija TA 101 se neće računati kao deo potrebnih sati supervizije.
 • Završenih 100 sati trajne profesionalne edukacije/razvoja
 • Najmanje 12 sati prezentacija na konferencijama i profesionalnim sastancima, od kojih 6 mora biti na nacionalnim ili međunarodnim sastancima

Tokom TSTA ispita kandidat se poziva da pokaže da:

 • Dobro razume teoriju TA i da može
 • Kritički raspravljati

v  Upoređivati i razlikovati je od drugih modela

v  Kompetentno podučavati o njoj

 • Može adekvatno superviizirati CTA i PTSTA kandidate u treningu
 • Da je etičan, odgovoran i pouzdan u odnosima sa drugim ljudima
 • Dobro razume rad nacionalnih i međunarodnih TA organizacija

TSTA ispit se sastoji od tri dela:

A. Teorija, Organizacija i Etika

B. Predavanje

C. Supervizija

Za dodatne informacije pogledati  EATA Training and Examination Handbook na :

EATA Training and Examination Handbook