JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
 • bg nature
 • Početna
 • Nivoi sertifikacije
 • Sertifikat za transakcionog analiticara - CTA

Sertifikat za transakcionog analiticara - CTA

Od 2009, na inicijativu SATA, omogućeno je pologanje CTA ispita (ispita za sticanje zvanja Sertifikovanog transakcionog analitičara)  u okviru EATA, na srpskom jeziku. Ispiti se organizuju od strane SATA i EATA pred internacionanom komisijom i sertifikati dobijeni na ovaj način su internacionalno priznati. Smatramo da je time postignut izuzetan doprinos na polju prihvatanja socio-kulturnih različitosti u Evropi.

COC je komitet za sertifikaciju pri EATA koji organizuje ispite za Sertifikovanog transakcionog analitičara - CTA više puta godišnje, vodeći računa o ujednačenosti zahteva za izlazak na ispit i standardima za organizovanje ispita koji su istovetni u čitavoj Evropi. Neke nacionalne asocijacije mogu imati i dodatne zahteve.

Za CTA ispitivanje kandidati moraju imati:

 • TA 101 Certifikat, stečen učestvovanjem na kursu ili polaganjem ispita
 • Aktuelni EATA ugovor o treningu overen od strane EATA-e najmanje jednu godinu pre usmenog ispita
 • Ispunjene značajne nacionalne zahteve za sertifikaciju u polju specijalizacije
 • Preporuku o spremnosti od svog Glavnog supervizora
 • Ispunjen minimum zahtjva od 2000 sati što podrazumeva:

-          750 sati kontakta s klijentom, od kojih 500 mora biti u TA

-          600 sati profesionalnog treninga, od kojih 300 mora biti u TA

-          150 sati supervizije, od kojih 75 mora biti od strane PTSTA, CTA trenera ili TSTA koji je član EATA-e, ITAA-e ili FTAA-e, a 40 sati od strane Glavnog supervizora

-          500 sati dodatnog profesionalnog razvoja

Uslovi pri CTA ispitivanju su sledeći:

Svrha ispitivanja jeste osiguravanje visokog nivoa kompetentnosti u korišćenju transakcione analize u polju specijalizacije kandidata, a koja se bazira na ključnim kompetencijama za to polje.

Ispitivanje se sastoji iz dva dela:

 1. Prvo se podnosi pismeni ispit

                Pismeni ispit, koji se obično naziva Studija slučaja, sastoji se iz četiri sekcije:

 1. Self-portret kandidata i njegov ili njen rad kao Transakcionog analitičara
 2. Izveštaj o učenju iskustava postignutih kroz TA trening
 3. Slučaj klijenta ili studija
 4. Teorija i literatura. Od kandidata se zahteva da odgovori na šest pitanja o teoriji i praksi iz transakcione analize
 1. Usmenom ispitu se pristupa tek nakon što je pismeni ispit položen. Usmeno ispitivanje pokazuje, između ostalih stvari, da li kandidat:
 • Pokazuje sebe kao lično i profesionalno kompetentnu osobu i etički odgovornu
 • Demonstrira znanje i kompetentnu TA primenu u jednom od četiri polja specijalizacije
 •  U mogućnosti  je da evaluira ljudsko ponašanje adekvatno kroz praksu; da poveže to sa TA teorijom i napravi procenu
 • Pokazuje dovoljnu kompetenciju kao Transakcioni analitičar
 • Kroz proces ispitivanja pokazuje da li je usvojio određene ideje koje su kompatibilne sa TA kao što su poštovanje, autonomija, prihvatanje i pozitivno suprotstavljanje

Za uslove za sticanje CTA TA 101 instruktora pogledati ovde. (word doc u prilogu)

CTA može postati TA 101 Instruktor ako:

  • predaje TA 101 na kojem je supervizirani
  • predavanje je u prisustvu TSTA ili TTA
  • Glavni supervizor šalje detaljnu povratnu informaciju o predavanju uključujući, ako je potrebno, i preporuke i zahteve koje je potrrebno ispuniti pre odobrenja.

TSTA ili TTA koji pruži superviziju uživo, i koji se odluči da preporuči CTA za TA 101 instruktora, treba da ispuni TA 101 Formu za odobrenje instruktorima(Sekcija 4.6 u EATA Handbook) i poslati je Izvršnom Sekretaru EATA-e. Ako TSTA ili TTA odluči postaviti dodatne zahtjeve potencijalnom instruktoru, on ili ona su dužni utvrditi da li su postavljeni zahtjevi ispunjeni prije ispunjavanja TA 101 Forme za odobrenje instruktorima. Odobrenje će se službeno registrovati i opečaćena kopija će biti poslana poštom novom TA 101 Instruktoru.

„TA 101 instruktor“ nije certifikat nego regulisano odobrenje individui od PTSC/IBOC/PSC.

 • Odobrenje za TA 101 instruktora vrijedi pet godina i mora se obnavljati svakih pet godina.
 • TA 101 instruktor mora biti kontinuirano superviziran od PTSTA/TSTA kao dio svog profesionalnog usavršavanja.
 • TA 101 instruktor ne mora ponavljati superviziju 101 uživo ako potpiše ugovor za PTSTA unutar tri godine.