JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature
  • Početna
  • Nivoi sertifikacije
  • Akreditovani coach

Program Coaching seminara

SATA PROGRAM KOUČINGA IZ TRANSAKCIONE ANALIZE:
 
Program edukacije je akreditovan i usklađen sa standardima koji važe za edukaciju za psihološkog savetnika prema zahtevima Udružanja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije kao i sa zahtevima Evropske asocijacije za savetovanje.
 
Program se sastoji iz 4 nivoa:
- Osnovni nivo (16 časova) – Osnovni nivo je usklađen sa TA 101 kursom i predstavlja uvod u transakcionu analizu i koučing. Nakon završetka ovog kursa polaznici će steći osnovnu ideju o transakconoj analizi i koučingu ali ih to na osnovnom nivou ne osposobljava za profesionalnu primenu transakcione analize.
- Osnovni praktičarski nivo (80 časova edukacije, 100 časova praktične primene i 10 časova supervizije)
 
- Napredni praktičarski nivo (160 časova edukacije, 200 časova praktične primene i 20 časova supervizije)
 
- Profesionalni nivo (450 časova edukacije, 450 časova prakse, najmanje 45 časova supervizije i 50 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta) Pored minimalnih zahteva u broju sati edukacije, praktične primene i supervizije svi polaznici za dobijanje potvrda o određenom nivou primene moraju napisati portfolio iz izabranih modula i to:
 
- Za osnovni prakičarski nivo: 3 portfolia koji uključuju dokaze o praktičnoj primeni i reflektivni dnevnik učenja (moduli koji mogu biti izabrani su: profesionalna intervencije, ključne TA teme, individualni razvoj, interakcije i odnosi, grupni proces, organizacije i institucije)
 
- Za napredni praktičarski nivo: dodatna 4 portfolia koju uključuju dokaze o praktičnoj primeni (moduli koji mogu biti izabrani su: procesne veštine, organizacioni kontekst, koučing kontekst, veštine konsultovanja, savetovanja i fasilitacije, podučavanje i trening veštine, poslovne i radne veštine i istraživanje u koučingu)
 
- Za profesionalni nivo: Usmeni ispit i pisani esej od 24000 reči koji sadrži studiju slučaja sa snimcima praktične intervencije u koučingu. Coaching edukacija je namenjena svima koji zele da razumeju life coaching, psihologiju komunikacije i njen uticaj na profesionalnu saradnju, kao i da unaprede menadzment i medjuljudske odnose u kolektivu, u cilju poboljsanja efikasnosti.
 
Program edukacije :
 
1. Osnovi komunikologije: Kako nastaje konflikt, i kako se ponovo uspostavlja kooperacija i kontakt u profesionalnim odnosima. Konstruktivne solucije.
 
2. Psihologija pobedništva, definisanje životnih ciljeva: Šta je pobednički životni stil? Dinamika ličnosti pobednika. Kako izaći na kraj sa neprijatnim saradnicima? Prevencija fenomena sagorevanja u poslu: sklad ličnih i profesionalnih ciljeva.
 
3. Team building: Principi rada u grupi. Delegiranje odgovornosti. Definisanje jasnih ugovora i uloga.  Licnost vodje grupe. Dinamika promene i stabilnosti u razvijanju tima. Faktor uspeha. Team building. Da bi sačinili uspesan tim potrebno je da razumemo prirodu procesa u grupi kao i odnosa -human relations u profesionalnom setingu. Mnogi koncepti Transakcione analize  mogu biti ideje vodilje u tom procesu. U ovom workshopu baziracemo se na sledecim:
 
 Ego stanja i transakcije
 
 Davanje i primanje feed back-a
 
 Ugovor u grupi
 
 Davanje dozvole na uspeh  i proslava uspeha - Celebration Workshop se sastoji od  kratkih teorijskih ilustracija i informacija, role play vezbi  u paru, rada u malim grupama, diskusijom i razmenom iskustava u velikoj grupi /round /.
 
4. Emotivna inteligencija: Razumevanje ovog savremenog koncepta u psihologiji, analiziranje emotivne komunikacije kao faktora koji je cesto nevidljiv ali i presudan u realizaciji ugovora. Razumevanje neverbalne komunikacije /govor pokreta i tela / i svesno uticanje na zelejni ishod u pregovorima.
 
5. Profesionalna intervencija - ugovaranje, granice, etika, profesionalna praksa
 
6. Individualni razvoj - skript i komponente skripta, ciklusi razvoja, reket sistem, diskaunting, autonomija
 
7. Interakcije i odnosi - ego stanja, transakcionalna analiza, stroukovi, struktura vremena, igre i reketi, simbioza
 
8. Grupni procesi - imago grupe, liderstvo, struktura vremena u grupi, strouking obrasci i grupi, faze razvoja grupe
 
9. Procesne veštine - analiziranje sebe, drugih i grupa, analiziranje organizacija, transfer i kontratransfer, projekcije, proces supervizije.
 
10. Istraživanje - razumevanje metodologije istraživanja i mogućnost interpretiranja istraživanja drugih, uzimanje u obzir trenutno dostupnih istraživanja o koučingu, razvoj sposonosti doprinosa u istraživanjima studije slučaja.
 
11. Koučing kontekst - razumevanje konteksta u kojem klijent radi ili funkcioniše, bez obzira da li su organizacija ili institucija, posao ili edukacija itd - u ulogama klijenta kao zaposlenog, potrošača, pacijenta itd.
 
12. Veštine performansi - veštine koje mogu biti potrebne klijentima kao što su: liderstvo, upravljanje vremenom, rešavanja problema i donošenje odluka, kreativnost i inovacije.
 
13. Profesionalni identitet - razvoj profesionalnog identiteta, razumevanje filozofije i metoda, odlučivanje sa kojim klijentima ćemo raditi a sa kojima ne, razvijanje mreže za upućivanje klijenata sa kojima nećemo raditi koučing.
 
Realizacija programa:
Kroz teorijska predavanja, diskusiju i praktične vežbe iz coaching-a, komunikacije i team building-a.