JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
  • bg nature

PTSTA

 

TEW je obrazovni, evolutivni i preskriptivni proces dizajniran kako bi pripremio i vrednovao sertifikat transakcionih analitičara kao TA supervizora i nastavnika. Sprovodi se od strane nastavnog osoblja i pod nadzorom transakcionih analitičara (TSTAs). Odgovorni za organizaciju TEW su stračna lica i  TEW Co-ordinator, koji je imenovan od PTSC.  TEW nije ispit, već se ocenjuje učenje sa povratnim informacijama. To je struktura koja omogućuje EATA-i  da proceniti nastavu i nadzor CTAs i veštine kako bi se osiguralo da obuka bude od samog početka, u skladu s standardima i etikom EATA-e.

Da bi  radila i podučavala kao PTSTA, osoba mora da potpiše TSTA ugovor  koji je usvojen od EATA-e. Kandidat se ne može podučavatii ili reklamirati kao PTSTA do datuma EATA-ine  overe ugovora. TSTA ugovori traju sedam godina i mogu se jednom obnoviti. Nije potrebno da završe drugi TEW pre obnavljanje ugovora. Kada ugovor istekne,  PTSTA se vraća na CTA status.