JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
 • bg nature

"Basic 101"

 

TA 101 kurs je osnovni uvod u transakcionu analizu. Svrha mu je da omogući konzistentne i tačne informacije o konceptima transakcione analize. Da bi TA 101 kurs bio prihvaćen od strane EATA-e, sledeći zahtevi moraju biti ispunjeni:

 • Sadržaj kursa mora uključiti sadržaj naveden u Poglavlju 4.2 EATA Priručnika
 • Kurs mora trajati najmanje 12 sati
 • TA 101 Instruktor mora biti sertifikovan od strane EATA-e, što znači da mora biti:

v  Predavač Transakcioni Analitičar

v  Privremeni Predavač Transakcioni Analitičar

v  CTA trener, ili

v  CTA koji ima odobrenje za TA 101 Instruktora

Kada PTSTA prvi put ponudi obuku TA 101 (obično 3 godine od potpisivanja TSTA ugovora), obavezna je supervizija i odobrenje od TSTA (poglavlje 12.4.2 EATA Priručnika):

 • Ceo kurs Basic 101 mora biti vođen od strane trenera za vreme trajanja celog kursa
 • Supervizor mora biti prisutan kako bi supervizirao celi događaj uživo.

Studentima koji pohađaju kompletan kurs dodjeljuje se sertifikat TA 101.  101 takođe mogu izdati treneri koji sprovode TA 101 ili nacionalna organizacija prepoznata od EATA-e, ili oboje. Oni koji pohađaju TA 101 Sertifikat mogu aplicirati za članstvo u EATA-i preko nacionalne ili lokalne TA organizacije članice EATA-e, u ovom slučaju preko SATA-e.

TA 101 Sertifikat se uručuje po uspešno položenom TA 101 ispitu.  

Na kraju kursa TA 101 učesnici će moći da:

  1. Opišu osnovne teoretske koncepte transakcione analize
  2. Primene osnovne koncepte transakcione analize u rešavanju problema
  3. Klasifikuju raspon međusobnih ponašanja i unutrašnjih procesa koristeći osnovne koncepte transakcione analize
 1. DEFINICIJA, OSNOVNE VRIJEDNOSTI TRANSAKCIONE ANALIZE I PODRUČJA PRIMENE
  1. Definicija transakcione analize
  2. Osnovne vrednosti (filozofski principi)
  3. Definicije autonomije
  4. Metod ugovora
  5. Područja primene – razlike u procesima
 1. Savetovanje
 2. Edukacija
 3. Organizacija
 4. Psihoterapija
 1. KRATAK PREGLED RAZVOJA TRANSAKCIONE ANALIZE
  1. Eric Berne
 • Ko je bio Eric Berne
 • Razvoj njegovih ideja
 • Spisak literature najvažnijih Bernovih radova
 • Razvoj teorije i metodologije transakcione analize posle Eric Berne-a
 • Memorijalne nagrade Eric Berne
 • Spisak publikacija koje su dobile EBMA nagrade
 • TA širom sveta: nacionalne, regionalne, multinacionalne i međunarodne TA organizacije
  1. Razvoj transakcione analize
  1. TA organizacije
 1. TEORIJA LIČNOSTI - EGO STANJA
 1. Definicija ego stanja
 2. Strukturalni model ego stanja
 • Prepoznavanje i četiri tipa dijagnostikovanja ego stanja
 • Unutrašnji dijalog
 1. Kontaminacija
 • Isključivanje
 1. Bihejvioralna objašnjenja ego stanja
 • Egogrami

E.  TEORIJA KOMUNIKACIJE - PRAVA TRANSAKCIONA ANALIZA

1. Transakcije

 • Definicija transakcije
 • Tipovi transakcije
 • Pravila komunikacije
 • Opcije

2. Stroukovi

 • Definicija stroukova
 • Tipovi stroukova
 • Strouke ekonomija

3. Strukturisanje socijalnog vremena

G. TEORIJA ŽIVOTNIH OBRAZACA - SKRIPTOVi

1. Analiza skripta

a) Životne pozicije

 • Definicija životnih pozicija, OK pozicije
 • Četiri životne pozicije
 • Odnos životnih pozicija prema igrama i skriptu

b) Skript

 • Definicija skripta
 • Poreklo skripta u iskustvu deteta
 • Proces razvoja skripta

-          Zabrane

-          Pripisivanje

-          Kontrazabrane

-          Rane odluke

-          Somatska komponenta

-          Program

-          Promena skripta

-          Skriptna matrica i drugi skriptni dijagrami

2. Analiza igara

                                a) Definicije igara

 • Razlozi za igranje igara
 • Prednosti igara
 • Primeri igara
 • Nivoi igara

b) Načini opisivanja procesa u igrama

 • Dramski trougao
 • Formula G
 • Transakcioni dijagram igre

3. Analiza reketa

a) Definicije reketa i njihovih isplata

 • Markice
 1. Značaj unutrašnjih/intrapsihičkih procesa
 2. Odnos reketa prema transakcijama, igrama i skriptu
 • Reket sistem i analiza reketa

H.METODOLOGIJA TRANSAKCIONE ANALIZE

Grupni i individualni metod