JP 1st Class - шаблон joomla Joomla
 • bg nature

"Basic 101" kurs

 

     

Svrha Basic 101 kursa je da pruži osnovne, uvodne informacije o konceptima u TA.Nakon završenog Basic 101 kursa, dobija se Sertifikat EATA- Evropske asocijacije za transakcionu analizu sa mogućim nastavkom Advanced treninga za sticanje internacionalno priznatog zvanja CTA – Sertifikovani transakcioni analiticar.

Kurs vodi : MARINA BANIĆ,psiholog, TSTA, trener i supervizor u Evropskoj asocijaciji za Transakcionu Analizu.

TEME:

       1.  SVRHA / NAMENA TA 101 KURSA
       2. DEFINICIJA I FILOZOFIJA TA I NJENIH PODRUČJA PRIMENE
        a) Definicija Transakcione Analize
        b) Filozofske pretpostavke
        c) Ugovorni metod
        d) Polja primene – razlike u procesu
 •          Klinička
 •          Edukativna
 •          Organizaciona
 •          Savetovanje
       3. KRATAK PREGLED RAZVOJA TA
        a) Erik Bern
 •          Ko je bio Erik Bern
 •          Razvoj ideja
 •          Knjige koje je napisao
        b) Razvoj TA
 • San Francisko Seminari Socijalne Psihijatrije
 • Internacionalna Asocijacija Transakcionih Analitičara – International Transactional Analysis Association (I.T.A.A.)
 • Regionalnei nacionalne TA asocijacije
      4. STRUKTURALNA ANALIZA
          a) Definicija Ego Stanja
          b) Prepoznavanje i dijagnostifikovanje Ego Stanja
          c) Razumevanje Ego Stanja preko opažanog ponašanja (npr.: Kritički Roditelj, Negujući Roditelj, Odrasli, Slobodno Dete, Adaptirano Dete)
          d) Kontaminacije i isključenja
5. OSOBENOSTI TRANSAKCIONE ANALIZE
        a) Transakcije
 •       Definicija transakcija
 •       Tipovi transakcija
 •       Pravila komunikacije
        b) Stroukovi
 •       Definicija strouka (pažnje)
 •       Glad za stimulacijom i prepoznavanjem
 •       Tipovi strouka (pažnje)
        c) Diskaunti
 •       Definicije stroukova (spoljašnji ili unutrušnji procesi)
 •       Diskauntovanja (otpisivanja)
 •       Razlozi za diskautovanje
        d) Društveno struktuiranje vremena
 •      Glad za strukturom
 •      Šest načina za struktuiranje vremena

6. ANALIZA IGRE
       a) Definicije Igre
       b) Razlozi za igranje Igre
       c) Prednosti Igara
       d) Primeri Igara
       e)Stepeni Igara
       f) Načini za dijagramsko prikazivanje Igre
 •    Transakcioni dijagrami
 •    Gformula igre
 •    Dramskitrougao
7. ANALIZA REKETA
       a) Značajnost Intra/Interpsihičkih procesa
       b) DefinicijeReketa i Sakupljanja Markica
       c) Odnos Reketa prema Transakcijama, Igrama I Skriptu
8. ANALIZA SKRIPTA
a) Životne pozicije
 • Definicija životnih pozicija
 • Četiri životne pozicije
 • Odnosživotnih pozicija prema Igrama i Skriptu
b) Skript
 • Definicije Skripta
 • Poreklo skripta iz dečijeg iskustva
 • Procesrazvoja skripta (npr.: zabrane, program, kontrazabrane, rane odluke)
 • Promenaskripta i atribucija
c) Autonomija
 • Svesnost
 • Spontanost
 • Kapacitet za intimnost